OFFICERS CLUB DHAKA, 26 BAILY ROAD, RAMNA, DHAKA-1000. 880-2-9358958,9346677

EXECUTIVE COMMITTEE 2012-2013
M. A. Razek Dr Khondaker Showkat Hossain
Muhammad Musharraf Hossain Bhuiyan
Chairman
MD. Shahjahan Majumder
Vice Chairman
M. A. Razek
Vice Chairman
Dr Khondaker Showkat Hossain
Vice Chairman
Abu Alam Md Shahid Khan M A Quader Sarker Md Ansar Ali Khan 2142 (K. M. Mozammel Hoq)
Abu Alam Md Shahid Khan
General Secretary
M A Quader Sarker
Treasurer
Md Ansar Ali Khan
Joint Secretary
K. M. Mozammel Hoq
Joint Secretary
Nahar Ferdousi Begum Jharna 2087 (Mustakim Billah Faruqui) 1976 (Shuborna Chowdhury) 1780 (Mani Lal Aich Litu)
Nahar Ferdousi Begum Jharna
Joint Secretary
Mustakim Billah Faruqui
Member
Shuborna Chowdhury
Member
Mani Lal Aich Litu
Member
1685 (Moqbul Hossain Paik) 2950 (Rowshon Ara Zaman) 1226 (M. A. Mojid) 274-Dr. Md. Emdadul Haque
Moqbul Hossain Paik
Member
Rowshon Ara Zaman
Member
M. A. Mojid
Member
Dr. Md. Emdadul Haque
Member
2118-Dr.Ferdousi Khan 2506(MD. Wahidur Rahman) 2953-Md.Sakib Sadakat 1450 (DR. Md. Zaklir Hussain Montu)
Dr.Ferdousi Khan
Member
MD. Wahidur Rahman
Member
Md.Sakib Sadakat
Member
DR. Md. Zaklir Hussain Montu
Member
2319(DR.Syed Firoz Alamgir) 1801 (M.M Fazlul Haque) 2560 (Mahfuzar Rahman)
DR.Syed Firoz Alamgir
Member
M.M Fazlul Haque
Member
Md Mahfuzar Rahman Sarkar
Member